Nieuwsbericht

Interview met Kim Schofaerts

Gepubliceerd: 
05 maart 2019
Laatste wijziging: 
05 maart 2019

“We moeten creatiever zijn in het verbinden van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt”. Dat zegt Kim Schofaerts, ondernemer en bestuursvoorzitter van MKB Den Haag in aanloop naar het eerste Werkgeversevent Den Haag Werkt! op donderdag 21 maart in het World Forum.


Van te kort aan vacatures naar te kort aan personeel

Het is bijna niet meer voor te stellen, maar nog maar kort geleden was er een enorm gebrek aan vacatures en zaten veel mensen zonder werk thuis. Dat is in een paar jaar tijd compleet veranderd.

“Nu is er een overschot aan vacatures en zitten we met een tekort aan geschikte kandidaten. Werkgevers zitten met een groot aantal openstaande vacatures en krijgen die ondanks de inzet van uitzendbureaus, headhunters en eigen advertenties niet gevuld”, aldus Kim Schofaerts.

Creativiteit

Volgens Schofaerts is vooral creativiteit nodig om de huidige vraagstukken rondom arbeidskracht op te lossen. “De geijkte zoektochten werken niet meer, werkgevers moeten dat anders aanpakken. Kijk bijvoorbeeld kritisch naar de verschillende taken die in één vacature staan. Zijn die misschien uit te voeren door meerdere personen in parttimeverband?”. Het Werkgeversservicepunt Den Haag kan hierbij ook helpen. Zij koppelt werkgevers aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Schofaerts:

“Gek genoeg is deze partij veel te onbekend bij werkgevers. Dat is één van de redenen waarom het werkgeverscongres Den Haag Werkt! wordt georganiseerd: werkgevers in contact brengen met relevante diensten.”


Opleiding en onderwijs

Creativiteit helpt ook bij vraagstukken rondom opleiding.

“Neem ons project om het tekort aan vrachtwagenchauffeurs aan te pakken. De opleiding tot vrachtwagenchauffeur kost al gauw vijf- tot tienduizend euro. Zowel mensen als werkgevers hebben dat niet zomaar. Hoe los je dit op? Dat vraagt creatieve inzet van opleidingsbudgetten en op een specifieke manier zoeken naar kandidaten.”


Een andere uitdaging is de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

“Daarvoor is de verbinding tussen het onderwijs, werkgevers en werkzoekenden essentieel”, zegt Schofaerts. “De verschillende partijen hebben elkaar nodig om het arbeidstekort effectief aan te pakken. Den Haag Werkt! biedt dit podium.”


Den Haag Werkt!

Schofaerts:

“We moeten ervoor zorgen dat de verschillende partijen elkaar altijd weten te vinden. Er zijn talloze onvervulde vacatures maar er zijn ook, bijvoorbeeld bij het Servicepunt, genoeg kandidaten met potentie. De aansluiting is lastig maar als alle partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor dit probleem, is er veel mogelijk.”

Om die reden zijn Economie, Sociale Zaken én onderwijs betrokken bij Den Haag Werkt.

“Ik hoop dat Den Haag Werkt! ervoor zorgt dat we tot creatieve oplossingen komen, dat het stimuleert tot ontmoeten en verbinden, en nieuwsgierigheid wekt. Als dat lukt, dan komen we hopelijk tot nieuwe inzichten en is het doel van Den Haag Werkt! bereikt.

Tijdens Den Haag Werkt! op donderdag 21 maart bundelen ondernemers, werkgevers en vertegenwoordigers van brancheverenigingen, de onderwijswereld en de publieke sector hun krachten om tekorten op de Haagse markt aan te pakken. Kijk voor meer informatie of aanmelden op www.denhaagwerkt.nu.

Gepubliceerd: 
05 maart 2019
Laatste wijziging: 
05 maart 2019