LeerWerk Makelaar

Wat is het project LeerWerk Makelaar?

Per 1 januari 2016 is het project: ‘De LeerWerk Makelaar’ gestart bij het Werkgeversservicepunt Den Haag en het ROC Mondriaan. Het doel is leerbaan-studenten (Beroeps Begeleidende Leerweg ook wel BBL genoemd) te helpen bij het vinden van een passend leerwerkbedrijf waardoor zij hun mbo-opleiding niveau 1 tot 4 succesvol kunnen afronden.

Wanneer u een leerbaan-student aanneemt kunt u gebruik maken van een aantrekkelijk pakket, waaronder financiële tegemoetkoming, ondersteuning en begeleiding van leerling en werkgever. Hierdoor kunt u zich beperken tot de vakinhoudelijke begeleiding en hoeft u zich niet bezig te houden met het subsidietraject of met de persoonlijke begeleiding van de leerling.

Waarom zou ik mijn bedrijf beschikbaar stellen als erkend leerwerkbedrijf?

  • Uw organisatie laat zien dat het deskundig, professioneel en vakbekwaam is.

  • Als leerwerkbedrijf vormt u een onmisbare schakel tussen praktijk en onderwijs.

  • Door het aanbieden van een leerwerkplek neemt uw bedrijf deel aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Heeft u een Social Return verplichting?

Dan telt het plaatsen van een leerbaan-student ook mee. In Den Haag heeft een plaatsing een fictieve waarde van € 15.000,- voor maximaal een jaar.

Contact

Voor meer informatie over de voordelen kunt u contact opnemen met de LeerWerk Makelaar: leerwerkmakelaar@denhaag.nl