Werkontwikkeltraject

Het Werkgeversservicepunt (WSP) wil graag samen met werkgevers de (jeugd)werkloosheid in de stad terugdringen. Dit kan door werkzoekenden op te leiden op de werkplek. Heeft u plek in uw bedrijf om een of meer werkzoekenden te ontwikkelen naar een baan? Dan komen wij graag met u in contact. Vaak gaat het om jongeren, maar ook oudere werkzoekenden komen in aanmerking voor dit werkontwikkeltraject. Binnen dit traject heeft een werkzoekende 6 maanden de tijd om zich te ontwikkelen en bewijzen.

Hoe gaan we te werk?

We beginnen uiteraard met een gesprek waarin u vertelt wat u nodig heeft. De functie-eisen zijn het uitgangspunt. Tijdens het gesprek bespreken we ook de begeleiding die nodig is op de werkvloer en maken we hier afspraken over. Vanuit het WSP is altijd een werkbegeleider betrokken. Samen met de werkzoekende gaan we werken aan vakvaardigheden en leert hij welke houding en gedrag (werknemersvaardigheden) op de werkvloer gevraagd worden. De begeleider vanuit WSP volgt niet alleen de ontwikkelingen van de medewerker, maar gaat ook aan de slag met eventuele problemen die de werknemer heeft. Als werkgever kunt u in de begeleiding ook veel betekenen: een ervaren en geduldige collega waar iemand op kan terugvallen en die het graag nog een keer uitlegt. Want op de werkvloer leren de werkzoekenden het beste. Met het behalen van certificaten (en andere relevante vakdiploma’s) zorgen we voor de gewenste vakvaardigheid. De begeleiding vraagt onze aandacht en u krijgt er een passende en gekwalificeerde kracht voor terug!

Wilt u meer weten over de mogelijkheid van het inzetten van werkontwikkeltrajecten in uw bedrijf? Vult u dan het contactformulier in.

Wilt u niet wachten, bel ons dan op 070 – 752 77 05.