Wat doen we

Goed personeel is de basis van uw succes als ondernemer. Het selecteren of het vinden van personeel neemt veel tijd in beslag. Het Werkgeversservicepunt Den Haag helpt u daarbij, met maatwerk en praktische oplossingen.

Social Return

Met Social Return helpt u als opdrachtnemer van de gemeente direct of indirect werkzoekenden aan een baan of stageplek. Social Return is maatwerk. Bij de invulling zijn er vele mogelijkheden, rekening houdend met het karakter van uw organisatie en de aard van de opdracht.
Werkgeversservicepunt Den Haag is specialist in Social Return op aanbestedingen. Onze accountmanagers adviseren u kosteloos bij de invulling. Op denhaag.nl vindt u meer informatie. Mail naar socialreturn@denhaag.nl  voor vragen of voor het maken van een afspraak.

Banenafspraak

De Banenafspraak is een akkoord tussen de overheid, werkgevers en werknemersorganisaties om meer banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgeversservicepunt Den Haag staat klaar om u te ondersteunen bij de uitvoering van de afspraken.
Kijk voor meer informatie op www.banenafspraken.nl.


Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemers combineren economische doelstellingen met een maatschappelijke missie. Zij creëren werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. In Den Haag zien we steeds meer sociale ondernemingen. Gemeente Den Haag stimuleert deze ontwikkeling en wil een goede businesspartner zijn voor de sociaal ondernemers.
Wilt u een sociale onderneming starten, uitbreiden of vestigen in Den Haag? Kijk dan eens op de website van Social Hub Den Haag. Of stuur een e-mail naar info@socialhubdenhaag.nl voor meer informatie.

STiP-banen

Samen met partners in de stad zorgde de gemeente in 2017 voor 1.000 nieuwe banen. Deze banen werden onder andere gecreëerd in de sectoren: zorg en welzijn, kunst- en cultuur, sport en in het onderwijs.

Een STiP-baan is een gesubsidieerde baan gedurende drie jaar voor Hagenaars die al geruime tijd een bijstandsuitkering ontvangen. STiP staat voor Sociaal Traject in Perspectief. Er is geen sprake van verdringing van bestaand werk. Het gaat om aanvullende taken waar organisaties geen geld voor hebben of die niet of onvoldoende gebeuren.

Alle STiP-banen zijn inmiddels ingevuld. Het is mogelijk dat er de komende periode STiP- banen beschikbaar komen. Bijvoorbeeld als STiP-medewerkers doorstromen naar een reguliere baan.
Wilt u als werkgever voor de resterende periode een STiP-baan beschikbaar stellen? Stuur dan een mail naar stip@denhaag.nl.

Regionale samenwerking

Werkgeversservicepunt Den Haag (WSP) maakt samen met WSP Delft, WSP Rijswijk, Patijnenburg en UWV deel uit van de regionale samenwerking met Werkgeversservicepunt Haaglanden.